سطوح اجرای دوره های مهارتی دانش افزایی اساتید آیین نامه ها فرم نیاز سنجی کارگاههای آموزشیعناوین دوره های آموزشی مهارتی اساتید معرفی واحد برنامه عملیاتی دوره مهارتیدانلود فایل دوره های مهارتی دانش افزایی اساتید

 

قابل توجه اساتید محترم شرکت کننده دردوره مهارتی  ((روش تحقیق کیفی  )) از سری دوره های دانش افزایی اساتید:

- کارگاه مذکور ویژه کلیه گروههای آموزشی  می باشد .

- تاریخ برگزاری کارگاه بمدت سه روز 5لغایت 7اردیبهشت ماه 1396 خواهد  بود

- ساعت شروع کارگاه از ساعت 8/30صبح لغایت 13 می باشد.

- محل برگزاری کارگاه سالن جلسات EDCدانشگاه  می باشد .

- حضور در کارگاه وثبت نام جهت صدور گواهی الزامی می باشد .

                                                                                          با احترام واحد دانش افزایی اساتید


نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نام
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد