آیین نامه ها سرفصل ها و متون آموزشی راهنمای برگزاری طرحمعرفی واحد برنامه عملیاتی دوره معرفتی

به اطلاع اساتید محترم می رساند شرکت در هریک از دوره های معرفتی ( 16ساعته ) مشمول 2امتیاز از ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی می باشد./

سطح دوره برای متقاضیان ارتقااز مربی به استادیاری ، استادیاری به دانشیاری ودانشیاری به استادی می باشد .

محل برگزاری دوره معرفتی در سالنEDCدانشگاه می باشد.

تاریخ دوره معرفتی اندیشه سیاسی اسلام ومبانی انقلاب اسلامی سطح یک 13،20،27دیماه و4بهمن ماه 1397 روز های پنجشنبه از ساعت 9صبح لغایت 12/30خواهد بود ./

با توجه به اینکه صدور گواهی ها به صورت الکترونیکی می باشد لذا ثبت نام حتما" باید از طریق سایت صورت پذیرد در غیر این صورت امکان صدور گواهی دستی مقدور نمی باشد . اساتید میتوانند یک هفته بعد از اتمام دوره با وارد شدن به سامانه ووارد نمودن کد ملی نسبت به  مشاهده وپرینت گواهی دوره اقدام نمایند .

ساعت دوره بر اساس مدت زمان حضور در کارگاه صادر خواهد شد .

از کسانی که امکان حضور در دوره های را بطور کامل ندارند مستدعی است در دوره های بعدی ثبت نام نمایند .درغیر این صورت گواهی دوره صادر نخواهد شد.

 نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نامثبت نام اینترنتی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد