آیین نامه ها سرفصل ها و متون آموزشی راهنمای برگزاری طرحمعرفی واحد برنامه عملیاتی دوره معرفتی

به اطلاع اساتید محترم می رساند شرکت در هریک از دوره های معرفتی ( 16ساعته ) مشمول 2امتیاز از ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی می باشد./

سطح دوره برای متقاضیان ارتقااز استادیاری به دانشیاری ودانشیاری به استادی می باشد .

محل برگزاری دوره معرفتی در سالنEDCدانشگاه می باشد.

تاریخ دوره معرفتی اخلاق حرفه ای وعلمی سطح دو در مورخه های 3و4مردادماه روزهای چهارشنبه وپنجشنبه خواهد بود

تاریخ دوره معرفتی معرفت شناسی اسلامی  از مورخ 15لغایت 18مردادماه سالجاری در نوبت صبح خواهد بود.

تاریخ شروع دوره معرفتی اخلاق حرفه ای وعلمی سطح دو از ساعت 8 صبح لغایت 16خواهد بود .

تاریخ شروع دوره معرفتی معرفت شناسی اسلامی از ساعت 8صبح لغایت 12/30خواهد بود .

با توجه به اینکه صدور گواهی ها به صورت الکترونیکی می باشد لذا ثبت نام حتما" باید از طریق سایت صورت پذیرد در غیر این صورت امکان صدور گواهی دستی مقدور نمی باشد . اساتید میتوانند یک هفته بعد از اتمام دوره با وارد شدن به سامانه ووارد نمودن کد ملی نسبت به  مشاهده وپرینت گواهی دوره اقدام نمایند .

از کسانی که امکان حضور در دوره های را بطور کامل ندارند مستدعی است در دوره های بعدی ثبت نام نمایند .درغیر این صورت گواهی دوره صادر نخواهد شد.

 نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نامثبت نام اینترنتی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد