قابل توجه اساتید محترم شرکت کننده دردوره مهارتی  تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار STORYLINE   از سری دوره های دانش افزایی اساتید:

- کارگاه مذکور از سری دوره های دانش افزایی اساتید جهت ارتقای اعضای محترم هیات علمی می باشد .

- امکان صدور گواهی برای اساتید غیر هیات علمی نخواهد بود .در صورت ثبت نام از لیست حذف خواهند شد .

- تاریخ برگزاری کارگاه روزچهارشنبه  مورخ 16اسفندماه خواهد بود.

- ساعت شروع کارگاه از ساعت 8/30صبح لغایت 16می باشد.

- محل برگزاری کارگاه سالن جلسات RTDCدانشگاه  می باشد .

- حضور در کارگاه وثبت نام جهت صدور گواهی الزامی می باشد .(کد ملی الزامی است )

با توجه به اینکه صدور گواهی های دوره های اساتید  به صورت الکترونیکی می باشد لذا ثبت نام حتما" باید از طریق سایت صورت پذیرد در غیر این صورت امکان صدور گواهی دستی مقدور نمی باشد . اساتید میتوانند یک هفته بعد از اتمام دوره با وارد شدن به سامانه ووارد نمودن کد ملی نسبت به پرینت گواهی دوره اقدام نمایند .

                                                                                          با احترام واحد دانش افزایی اساتید


نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نام
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد